Alles over het Christendom

De grootste religie van de wereld is het Christendom. Ruim 30% van de wereldbevolking maakt deel uit van het Christendom. Maar wat houdt het Christendom nu eigenlijk precies in? Hoe is het ontstaan en wat geloven de christenen. Hier in deze blog kun je meer lezen over het Christendom. Zo krijg je meer kennis en verdieping over het geloof.

Wat geloven christenen

Christenen geloven in God en Zijn zoon Jezus Christus. Volgens de christenen is Jezus ruim tweeduizend jaar geleden naar de aarde gekomen om de mensen te leren over God en hoe God wil dat de mens leeft. Maar niet alleen is Hij gekomen om te leren maar ook om te sterven voor de zonde van alle mensen.

De christenen geloven namelijk dat de aarde onder zonde is. Zonde wil zeggen dat je iets doet wat God niet fijn vindt. Bijvoorbeeld stelen en liegen. Of iemand pijn doen, zoals iemand vermoorden. Slechte dingen dus.

Het paradijs

Dit verhaal begint met het verhaal rondom de eerste mensen op aarde, Adam en Eva. Zij werden door God geschapen en woonden in het paradijs. Volgens de verhalen was het paradijs prachtig en leefde alles en iedereen in harmonie met elkaar. De dieren, de mensen. Er groeiden heerlijke vruchten maar van één boom mochten Adam en Eva niet eten. De boom van goed en kwaad.

Eva werd verleid door de duivel, vermomd als een slang. De duivel is de tegenstander van God. Hij is verantwoordelijk voor al het slechte in de wereld. Eva at van de vrucht samen met Adam en God werd zo boos, Hij gooide ze uit het paradijs. Vanaf dat moment leeft de wereld volgens het Christendom in zonde en gaan mensen die niet volgens Gods wet leven naar de hel.

De verlossing

Volgens het christelijk geloof kunnen mensen verlost worden van het oordeel van God door te geloven in Jezus Christus. Hij is volgens het Christendom gestorven voor de zonde van de mens. En op die manier kunnen mensen nu naar God komen. Christenen geloven in God de Vader, Jezus Christus de Zoon van God en de Heilige Geest van God die ze vervult en leidt.

Verschillende stromingen

Binnen het Christendom zijn er verschillende stromingen. Zo heb je bijvoorbeeld de Rooms Katholieke kerk, de evangelische stromingen en de wat traditionele kerken zoals hervormd en gereformeerd. Maar binnen deze stromingen heb je ook weer andere stromingen. En al die stromingen hebben weer een andere manier van uiten van het geloof.

Maar in de kern komt het allemaal op hetzelfde neer. Het geloof in Jezus Christus als de Zoon van God.

Over

Deze website leert volledige kennis over verschillende religies, over hun culturen, geloof en verlossingen van het leven.

Belangrijke pagina's

Sociale media