Activiteiten

Eucharistieviering
Zaterdag om 17.30 uur
Zondag om 11.30 uur

Dagelijks
De kathedraal is dagelijks geopend van 14 tot 17 uur; echter niet op Bevrijdingsdag 5 mei.

Maandag t/m vrijdag
Van maandag tot en met vrijdag is er tijdens de bovengenoemde openstellingsuren gelegenheid tot eucharistische aanbidding.

Daarnaast vinden in de komende weken de volgende vieringen of bijzondere activiteiten plaats:

Zondag 26 maart
11.30 uur Aan de wekelijkse eucharistieviering verleent ditmaal het Gemengd Zangkoor Avanti uit Banholt

Dinsdag 28 maart
19.00 uur Kathedraalconcert door het Conservatoriumkoor Maastricht

Zondag 2 april
11.30 uur Landelijke pelgrimsmis waarbij iedereen die dit seizoen naar Santiago de Compostela wandelt of fietst de pelgrimszegen ontvangt, met medewerking van de Broederschap van de H. Jacobus en het Koninklijk Roermonds Mannenkoor.

15.00 uur Kathedraalconcert: Passiecantate door christelijk koor Synoidos uit Sittard.

Donderdag 6 april
18.00 uur Nightfever: evangelisatieviering in en om de kathedraal (tot 20.00 uur)

Zondag 9 april
11.30 uur Liturgie van Palmzondag door bisschop Frans Wiertz met palmwijding, processie, lijdensverhaal en eucharistieviering, met vocale medewerking van de Schola Sancti Christofori.

Woensdag 12 april
19.00 uur Pontificale Chrismamis: jaarlijkse wijding van de heilige Oliën door bisschop Frans Wiertz in aanwezigheid van priesters, diakens en parochievertegenwoordigers uit heel het bisdom en met vocale medewerking van de Schola Sancti Christofori.

Goede Vrijdag 14 april
15.00 uur Kruisweg gebeden door hulpbisschop Everard de Jong.

Paaszaterdag 15 april
21.30 uur Plechtige viering van de Paaswake met vocale medewerking van de Schola Sancti Christofori en het koperblazersensemble Melick.

Paaszondag 16 april
11.30 uur Pontificale eucharistieviering bij gelegenheid van het hoogfeest van der Verrijzenis van de Heer door bisschop Frans Wiertz.

Paasmaandag 17 april
11.30 uur Eucharistieviering vanwege Tweede Paasdag met medewerking van muziekensemble ’t Ketoene Dörp.

Zondag 23 april
11.30 uur Eucharistieviering door hulpbisschop Everard de Jong met inzegening herinneringsplaquette Heilig Jaar van de Barmhartigheid.

Zaterdag 29 april
14.00 uur Lighttime: evangelisatieviering in en om de kathedraal (tot 16.30 uur)


Zingen in de kathedraal?
Koren en muziekgezelschappen die ook willen zingen of spelen in de kathedraal kunnen daartoe contact opnemen met g.dieteren@bisdom-roermond.nl  

 

 
NIEUWS
- Twee gratis Kathedraalconcerten
- Grote actie orgel in voorbereiding
- Nieuw raam ingezegend
- Voortaan dagelijkse aanbidding
- Orgelrenovatie van start