Activiteiten

Eucharistieviering
Zaterdag om 17.30 uur
Zondag om 11.30 uur

Dagelijks
De kathedraal is dagelijks geopend van 14 tot 17 uur.

Maandag t/m vrijdag
Van maandag tot en met vrijdag is er tijdens de bovengenoemde openstellingsuren gelegenheid tot eucharistische aanbidding.

Daarnaast vinden in de komende weken de volgende vieringen of bijzondere activiteiten plaats:

Donderdag 25 mei
11.30 uur Pontificale eucharistieviering door bisschop Frans Wiertz bij gelegenheid van het hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer, met medewerking van vocaal ensemble Silhouet.
14.00 uur Light-time: evangelisatieviering in en om de kathedraal (tot 17.00 uur)

Vrijdag 2 juni
15.00 uur Officiële opening van de sponsoractie voor het kathedraalorgel door gouverneur Theo Bovens.

Zaterdag 3 juni
17.30 uur Vigilieviering van Pinksteren met aansluitend aanbidding van het uitgestelde Allerheiligste tot 20.00 uur.

Zondag 4 juni
11.30 uur Pontificale eucharistieviering door bisschop Frans Wiertz bij gelegenheid van het hoogfeest van Pinksteren met medewerking van de schola Sancti Christofori. 

Donderdag 8 juni
18.00 uur Nightfever: evangelisatieviering in en om de kathedraal (tot 20.00 uur)

Zaterdag 10 juni
10.30 uur Pontificale eucharistieviering waaronder wijding van twee nieuwe priesters voor het bisdom.

Donderdag 15 juni
14.00 uur Light-time: evangelisatieviering in en om de kathedraal (tot 17.00 uur)
19.00 uur Eucharistieviering door vicaris-generaal Schnackers waaronder aanstelling van 21 buitengewoon bedienaren van de eucharistie voor verschillende parochies en instellingen in het bisdom.

Zondag 18 juni
Ca. 11.45 uur Intocht van de Sacramentsprocessie die na de H. Mis in de Munsterkerk (10.00 uur) door de straten van de binnenstad trekt, met het zingen van het Te Deum en Tantum Ergo en plechtige zegen met het Allerheiligste (géén H. Mis om 11.30 uur)

Zondag 25 juni
17.00 uur Concert door Philharmonie Zuid Nederland, fanfare Sint Caecilia uit Herten en gemengd koor Voces Vocales uit Geleen. Meer info: http://www.sinfonicacathedrale.nl

Zondag 9 juli
14.30 uur Kathedraalconcert door harmonie Crescendo uit Beegden. Meer info: http://www.crescendo-beegden.nl  

Donderdag 13 juli
18.00 uur Nightfever: evangelisatieviering in en om de kathedraal (tot 20.00 uur)


Zingen in de kathedraal?
Koren en muziekgezelschappen die ook willen zingen of spelen in de kathedraal kunnen daartoe contact opnemen met g.dieteren@bisdom-roermond.nl  

 

 
NIEUWS
- Nightfever en Lighttime in kathedraal
- Grote actie orgel in voorbereiding
- Nieuw raam ingezegend
- Voortaan dagelijkse aanbidding
- Artikelen te koop