Grote actie orgel in voorbereiding
2017-05-23 09:52:39

In de Nachtmis met Kerstmis heeft het nieuwe orgel in de Kathedraal voor het eerst gespeeld. Dat betekent dat we in de fase gekomen zijn waarin we kunnen zeggen: er ligt een solide basis, nu nog de orgelpijpen.

De ’basis’ bestaat uit de kast, die voorzien is van een aantal ‘etages’ zodat straks bij het stemmen alle pijpen goed toegankelijk zijn. Daarnaast is een nieuwe achterwand in het orgel gebouwd die dient als klankbord. De nieuwe kast is minder diep dan de oude waardoor we een grote klankverbetering willen realiseren: de pijpen staan meer ‘in de kerk’. De eerste klankresultaten zijn zeer hoopgevend!

Ook de windvoorziening is geheel gereed. Het orgel bestaat uit drie ‘werken’ (eigenlijk 3 afzonderlijke orgels): het bovenwerk: 14 registers van 56 pijpen boven in de kast, die worden bespeeld met het bovenste klavier; het hoofdwerk midden in de kast: eveneens 14 registers van 56 pijpen; deze worden bespeeld met het onderste klavier. En dan is er het pedaal: 8 registers met voor het merendeel gigantische ‘baspijpen’ die met het voetpedaal worden bespeeld. Ieder ‘werk’ heeft een eigen winddruk. Daarvoor zijn drie balgen verantwoordelijk.

Dan is uiteraard de speeltafel (klavier) klaar: prachtig, stijlvol uitgevoerd in notenhout (zie foto omslag). In totaal is er door de bijdragen van particulieren, fondsen en stichtingen het formidabele bedrag van € 417.961 bij elkaar gebracht: een geweldig resultaat.

Wat ons nu te doen staat is: het orgel ‘vullen’ met pijpen. De eerste drie registers zijn betaald door het kerkbestuur. Er rest nog een bedrag van bijna € 380.000 voor de volledige afbouw. Weer zo’n astronomisch bedrag! Maar gelukkig hoeft het niet allemaal ineens! Als we de eerste ton bij elkaar hebben, is het bovenwerk klaar en kunnen we er de Missen al op begeleiden. Daarna volgt het hoofdwerk en tenslotte het pedaal. En dan hebben we echt het mooiste ‘moderne’ orgel van ons bisdom: Kathedraalwaardig, een lust voor het oog en oor en zeker ook zeer geschikt voor concerten. Een prachtige aanvulling op de orgels van de Munsterkerk en Caroluskapel.

Het orgelcomité bereidt een grote actie voor waarin we willen proberen zoveel mogelijk pijpen te laten ’sponsoren’. De prijzen per pijp variëren van € 50 tot € 900, de prijzen per register (30-56 pijpen) variëren van € 6.000 tot € 17.000. Iedereen zal in de gelegenheid worden gesteld een pijp te sponsoren. Wie een pijp sponsort, zal worden vermeld in een sponsorregister dat tot in lengte van jaren in het orgel wordt bewaard.

Als men bovendien zijn of haar e-mailadres doorgeeft, ontvangt men via de mail een sponsorcertificaat met daarop vermeld de naam van de pijp die gesponsord is. Daarmee wordt het mogelijk om de eigen unieke pijp terug te horen als het register – en straks het hele orgel - klaar is.

Misschien zijn er ook wel bedrijven of stichtingen die een heel register willen sponsoren. Dan zou zelfs het logo van de sponsor bij het betreffende register kunnen worden aangebracht… Mogelijkheden genoeg!

We willen via het verzamelen van e-mailadressen onze sponsors ook voortdurend op de hoogte houden van de vorderingen door foto’s, filmpjes en geluidsbestanden. Lijkt het u niet leuk dat u een paar weken na uw gift al kunt horen hoe ‘uw pijp’ klinkt?

Wie niet kan wachten kan reeds een of meerdere pijpen bestellen via het mailadres van deken Merkx (Rnmerkx@hetnet.nl). Op verzoek doen wij u graag al een overzicht toekomen van de mogelijkheden.

 

 
NIEUWS
- Nightfever en Lighttime in kathedraal
- Grote actie orgel in voorbereiding
- Nieuw raam ingezegend
- Voortaan dagelijkse aanbidding
- Artikelen te koop