Nieuw raam ingezegend
2017-05-23 09:52:39

Dankzij gulle schenkers kon zondag 6 november in de kathedraal  weer een nieuw gebrandschilderd venster worden onthuld. Het betrof het tweede van vier nieuwe vensters in het Sacramentskoor van de bisschopskerk. Net als bij het eerste raam in dit koor in 2014 en bij de vier ramen die tussen 2005 en 2012 in het Mariakoor werden geplaatst, tekende ook nu Diego Semprun Nicolas voor het ontwerp van dit raam.

In het Mariakoor betrof het ramen die taferelen uitbeelden die met Maria te maken hebben. Bovendien was er in alle ramen een doorlopende band met afbeeldingen van Maria zoals ze op diverse plaatsen in Limburg vereerd wordt. In het Sacramentskoor staan afbeeldingen centraal die met het sacrament van de Eucharistie van doen hebben. De parallel met het Mariakoor is hier de doorlopende band met heiligen die iets met Limburg of het uitgebeelde thema van doen hebben.

Het nieuwe raam laat twee Bijbelse taferelen zien. In het bovendeel is dat de regen van manna uit het Oude Testament, het brood dat dagelijks uit de hemel neerdaalde om Gods volk te voeden op zijn lange tocht door de woestijn op weg naar het Beloofde Land. Het benedendeel toont de wonderbare broodvermenigvuldiging uit het Nieuwe Testament. Hier is ook een verwijzing naar de actualiteit te zien: bootvluchtelingen die aankomen om ook deel te hebben aan het brood. De drie afgebeelde heiligen in de medaillons onderin het raam zijn Thomas van Aquino (schrijver van de sacramentshymne en patroonheilige van de schenker, Thomas Engelen uit Lenzerheide, Zwitserland) en de recent heiligverklaarde heiligen Moeder Teresa van Calcutta en Pater Karel Houben uit Munstergeleen.

De hoofdkleuren in het nieuwe raam zijn goudgeel en goudbruin. Deze verwijzen naar de symbolische kleur van het Heilig Sacrament: goud. Uiteraard heeft de kunstenaar de vier ramen in het Sacramentskoor zodanig ontworpen dat ze aansluiten bij de apsis van het Sacramentskoor waar al bijna zestig jaar de drie ramen van zijn grootvader, Joep Nicolas, te zien zijn.

Voor de overige twee vensters in het Sacramentskoor worden nog sponsoren gezocht. Zodra die zijn gevonden, kunnen ook deze reeds ontworpen ramen vervaardigd en geplaatst worden. Wie hieraan wil bijdragen kan zich wenden tot Jac Wijnands van de Stichting Renovatie Kathedraal Roermond via telefoonnummer (0475) 581587 of jjwijnands@onsbrabantnet.nl.

 

 
NIEUWS
- Nightfever en Lighttime in kathedraal
- Grote actie orgel in voorbereiding
- Nieuw raam ingezegend
- Voortaan dagelijkse aanbidding
- Artikelen te koop